team

Lieve ouders,

Elke dag zorgt een gepassioneerd team voor een aangenaam verblijf voor elk klein maatje. Wij willen jonge kinderen de kans geven om zich volledig te ontwikkelen.

Verantwoordelijke Kleine Maatjes

De verantwoordelijke richt zich op het reilen en zeilen van de vestiging en haar teamleden. Ze is eindverantwooordelijke m.b.t het pedagogisch, administratief en financieel beleid. Ze coördineert de werking en zorgt voor een kwaliteitsvolle opvoeding bij Kleine Maatjes. Dit doen wij vanuit een duidelijk omschreven pedagogische visie. De verantwoordelijke is het aanspreekpunt voor ouders bij opvoedingsvragen en problemen binnen en buiten de opvang. Ze bewaakt de kwaliteit van de pedagogische relatie tussen de kinderen en de begeleidsters.

Elke dag genieten van de vrolijke gezichtjes en het enthousiasme van het team geeft mij enorm veel voldoening.

Ine Willems
Verantwoordelijke Kleine Maatjes

Pedagogische medewerkers

Onze pedagogische medewerkers geven jouw kindje de aandacht waar het op dat moment behoefte aan heeft. In ons vast team heeft iedereen een pedagogische opleiding afgerond. Kwaliteit en veiligheid zijn ontzettend belangrijk voor ons.

Kleine Maatjes en hun gezin verwelkomen, activiteiten begeleiden, verzorgen, knuffelen, samen op pad gaan, rust en regelmaat bieden, creatief aan de slag gaan behoren tot hun expertise.

Samen plezier maken en rekening houden met elkaar vind ik heel belangrijk!

Hannah
Pedagogische medewerkster