Onze werking

Bij kinderdagverblijf 'Kleine Maatjes' is de opvang en verzorging van de kindjes volledig gericht op het welzijn van het kind en de ouders. De inrichting is op kindermaat met speciale aandacht voor de veiligheid.

Activiteiten

Om de kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen voert kinderdagverblijf 'Kleine Maatjes' een activiteitenprogramma dat zoveel mogelijk aangepast is aan het ritme van ieder kind. Bewegingsopvoeding, muzikale opvoeding, knutselen, kringgesprekken met verrijking van de woordenschat, poppenkast, luisterverhalen,... maar ook vrij spel en rustmomenten. De nabootsing van de thuissituatie loopt als een rode draad door al deze activiteiten.

Regelmatig zullen wij ook eens op stap gaan met onze kleine maatjes. Zo beschikken wij over een bolderkar - waarin maximaal tien kinderen in vastgemaakt kunnen worden - om een korte wandeling mee te maken. Ook wanneer we niet van huis zijn, kunnen de kinderen - als het weer dit toelaat - spelenderwijs genieten van de gezonde buitenlucht.

Kiki

In onze opvang hanteren wij ook een speciaal totaalprogramma met behulp van een bijzondere bewoner: Kiki. Het programma bevat tien thema's, toegespitst op de leeftijd van onze kindjes. De begeleiders en kinderen voeren binnen elk thema een aantal activiteiten uit.

Met deze activiteiten werken we aan:

  • spraak- en taalontwikkeling
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • motorische en zintuiglijke ontwikkeling
De eigen inbreng van uw kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.

Dagindeling

Een dag bij de 'Kleine Maatjes' verloopt als volgt:

07.00u - 09.00u De eerste kindjes komen toe / Vrij spel met begeleiding
09.00u - 09.30u Kringgesprek / Activiteit met Kiki
09.30u - 10.00u Beweging / Muziek / Knutselen (binnen of buiten)
10.00u - 11.00u Tijd voor lekkere soep en een drankje / Luierwissel
11.00u - 11.30u Verhaaltjestijd / Poppenkast
11.30u - 12.30u Warme maaltijd / Groentenpap
Klaarmaken om te gaan slapen
12.30u - 15.00u Rustmoment (wakkere kinderen mogen een rustige activiteit uitvoeren)
15.00u - 16.00u Fruitpap, yoghurt, boterhammen of fruit / Luierwissel
16.00u - 18.00u De eerste kindjes vertrekken naar huis / Vrij spel met begeleiding

Ouderparticipatie

Dagelijks bestaat er tijdens de breng- en haaltijden voor de ouders de mogelijkheid om te communiceren met het personeel. Indien gewenst kan u ook steeds buiten de uren een afspraak met ons maken om eventuele knelpunten te bespreken. Daarenboven hanteren wij het systeem van de heen-en-weerboekjes waarin zowel ouders als personeel opmerkingen kunnen vastleggen omtrent allerhande zaken die de verzorging van het kind aangaan. De schriftjes worden steeds ingevuld als u het 's ochtends aan de begeleider geeft.

Daarnaast maken wij gebruik van een op maat gemaakt software systeem waarin alle heen-en-weer informatie van elk kind wordt ingegeven via een touch screen. Deze technologische ondersteuning stelt ons in staat om ons bezig te houden met de zaken die er echt toe doen.